Prerada metala

Gasovi, tehnologije i usluge za sektor izrade metala

Kvalitetni gasovi, smeše i generatori specijalnih smeša za izradu metala

Koji god da su zahtevi korisnika iz sektora izrade metala – gasovi za preradu, gasovi za zavarivanje i sečenje, specijalni gasovi za inovativne materijale, postrojenja, opremu i potrošni materijal –kompanije SOL Grupe ili specijalizovani distributer blizak toj kompaniji koji nudi rešenja i stručnost koje je kompanija SOL razvila u ovom sektoru. Kvalitet ponuđenih gasova i smeša, dostupnost generatora specijalnih smeša koji se mogu instalirati direktno u korisničkim postrojenjima, pomoć u upotrebi gasa i u implementaciji protokola sertifikacije, predstavljaju ključne elemente u sveobuhvatnoj i širokoj ponudi koja može pomoći korisnicima da dostignu svoje ciljeve vezane za inovacije procesa, kvalitetnu proizvodnju i ograničavanje troškova, što predstavlja osnovu za razvoj sektora.

SOL za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas