Bezbednost, životna sredina i kvalitet

Integrisani sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću i očuvanjem životne sredine

SOL Grupa je razvila i usvojila Integrisani sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću i očuvanjem životne sredine kako bi pokrila sve svoje aktivnosti, eliminišući bespotrebno dupliranje procesa i naglašavajući potrebne sinergije.

Top Menadžment je, za svaku od aktivnosti, kreirao posebne Politike koje se mogu pogledati i preuzeti sa Web-sajta Grupe.

 

Zdravlje i bezbednost

Zaštita zdravlja i bezbednosti ljudskih resursa za nas predstavlja osnovnu i suštinsku vrednost. Zasnovana je na etičkoj viziji rada, kojom se upravljaju svakodnevne aktivnosti naših kompanija unutar Grupe.

Dostizanje “nulte stope nezgoda” predstavlja cilj koji ispred sebe postavljaju sve naše radne jedinice svake godine, i skoro uvek taj cilj je dostignut, zahvaljujući posvećenosti svih radnika. Analizom uzroka nezgoda i preduzimanjem korektivnih akcija, zajedno sa naprekidnom obukom svih radnika predstavljaju osnovne alate za prevenciju nezgoda. Pažnja koja se posvećuje bezbednosti je proširena i na naše korisnike, kroz analizu rizika koja pokriva sve faze radnog ciklusa naših proizvoda i usluga: od projektovanja do odlaganja, kroz proizvodnju, prodaju i upotrebu.

Sertifikati

Verifikacija od strane trećih lica i rezultujuća sertifikacija usklađenost sa referentnim ISO propisima potvrđuju validnost Integrisanog sistema upravljanja usvojenim od strane SOL Grupacije.

Broj sertifikovanih jedinica neprekidno raste.

Dobijeni sertifikati se mogu pogledati i preuzeti sa web-sajta Grupacije.

Sertifikati

Životna sredina

Sve naše aktivnosti su upravljane našom posvećenošću održivom razvoju i naporima za postizanje maksimalnih standarda ekološke efikasnosti, koji sežu preko prostog poštovanja zakona i propisa.

Svesni smo da se dostupnost resursa smanjuje i iz tog razloga cilj nam je unapređenje energetske efikasnosti i upotrebe resursa od strane postrojenja i naših aktivnosti generalno, uz istovremeno vođenje računa o uticaju naših emisija na životnu sredinu.

Pažnja koja se posvećuje ekološkoj održivosti nije ograničena na proizvodne aktivnosti već takođe seže i do razvoja proizvoda, primena i usluga koje pomažu našim korisnicima da unaprede svoje ekološke performanse.