Profil kompanije

Od 1927. do danas

Naša kompanija

Kompaniju SOL osnovali su 1927. godine Đovani Anoni i Aldo Fumagali iz Monce, i pokrenuta je sa dve fabrike za proizvodnju kiseonika i acetilena, jedna u Leghornu a druga u Ankoni. Danas je to kompanija čije se akcije nalaze na milanskoj berzi.

Kompanija SOL Spa je italijanski lider u proizvodnji i plasmanu tehničkih, industrijskih, čistih, specijalnih i medicinskih gasova.

Tehnički gasovi u koje spadaju kiseonik, azot, argon, acetilen, ugljen dioksid, vodonik, helijum i njihove mešavine, koriste se u većini industrijskih sektora, u naučnim istraživanjima i u medicini.

Kompanija SOL nudi individualna rešenja u cilju zadovoljenja zahteva kupaca, razvojne tehnologije, procese i postrojenja za korišćenje gasa.

Ponuda je kompletirana ponudom aparata i materijala i usluga za upravljanje i optimizaciju aktivnosti koje se odnose na upotrebu gasova.

Treba napomenuti kupcima da kontinuirano istraživanje na polju održivih proizvoda i primena i, uopšteno, poštovanje vrednosti kompanije su referenca za naše svakodnevne aktivnosti.

SOL Srbija je deo Sol Grupe koja je aktivna u sektorima Tehničkih i medicinskih gasova, Kućne nege, Biotehnologije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Više informacija o SOL Grupi se može naći ovde  www.solgroup.com