Specijalni Gasovi

Specijalni gasovi

Kompanija SOL primenjuje osnove iz svog znanja stečenog kroz istraživanja, deli svoje razvojne ciljeve i metode potrebne za formulisanje novih proizvoda i konfigurisanje sve efikasnijih usluga.

Naši čisti i specijalni gasovi i smeše se proizvode primenom najboljih dostupnih tehnika, kako bismo garantovali njihov nezamenljiv kvalitet i pouzdanost bez kompromisa.

Naša ponuda nije ograničena na isporuku gasova, već se odnosi i na usluge, postrojenja, opremu i uređaje kojom se omogućuje korisnicima da rade na efikasan i bezbedan način.

Sektori primene

Istraživački centri i univerziteti
Generalno zainteresovani za gasove nosioce visokog stepena čistoće za gasnu hromatografiju, kalibraciju instrumenata i gasna jedinjenja koja se koriste kao preduslovi u reakcijama hemijske sinteze.

Hemijska i petrohemijska industrija
Gasovi za transport i kalibraciju (baždarenje) i smeše za kalibraciju instrumenata koji se koriste za kontrolu procesa i atmosferskih emisija.

Bolnički objekti
Proizvodi i smeše za laboratorijsku analizu i podršku u dijagnostičkim procesima.

Sektori visokog tehnološkog sadržaja
Za auto-moto, elektronsku i industriju obnovljivih izvora energije, doprinos tehničkih gasova je fundamentalan za inovacije u proizvodnim procesima.

Farmaceutska industrija

Gasovi farmaceutskog kvaliteta sa kontrolisanim i sertifikovanim lancom proizvodnje: usluge validacije postrojenja i procesa.

Praćenje životne sredine
Gasovi i multikomponentne smeše za kontrolu emisije.

Gasovi

U centrima za čiste gasove i specijalne smeše kompanija SOL proizvodi:

Pojedinačne gasove

Gasove čistoće do 99.9999 %

Standardne smeše
Smeše unapred definisanog sastava, dostupne na zalihama i praćene deklaracijom o usklađenosti čitave serije sa propisima.

Specijalne smeše
Slično standardnim smešama, ali bez unapred određenog sastava.

Sertifikovane smeše
Smeše bez unapred definisanog sastava praćene sertifikatom pripreme.

Visoko-precizne smeše
Ovo je sam vrh proizvodnog asortimana kompanije SOL.

One se pojedinačno analiziraju i sadrže komponente u koncentracijama, analitičkim tolerancijama i tolerancijama punjenja na višem nivou u odnosu na ostale vrste smeša.

Usluge

Kompanija SOL nudi posebno projektovana rešenja za aktivnosti vezane za upotrebu gasa:

 • Usluge konsaltinga, projektovanja i izgradnje postrojenja za skladištenje i distribuciju gasa.

 • Isporuka generatora čistih gasova za laboratorije.

 • Inženjerska podrška za optimizaciju postojećih i novih postrojenja.

 • Usluge dopune tečnog azota, argona i helijuma.

 • Upravljanje uslugama rukovanja gasova (TGM). Ovo je najkompletnija usluga usmerena na korisnike i pruža jedinstveni interfejs za aktivnosti povezane sa upotrebom tehničkih, čistih i specijalnih gasova:

  • Povezivanje boca (cilindara) na distributivne stanice i rezervoare.

  • Praćenje potrošnje i planiranje optimalnih rezervi.

  • Upravljanje redovnim i vanrednim održavanjem.

  • Kontakt servis, takođe 24/24 sa hitnim intervencijama.

 

SOL za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas