Proizvodi i usluge

Naši proizvodi i usluge za industriju

Proizvodi i usluge kompanije SOL namenjeni su zadovoljenju potreba industrijskih korisnika. Tečni i kompresovani gasovi, ali takođe i tehnološke usluge i prateći pribor kao i najbolja oprema za bezbednu upotrebu gasova.

Proizvodi i usluge za zdravstveni sektor

Usluge usmerene na medicinske gasove, razvijene za njihovu proizvodnju na licu mesta i kontrolu kvaliteta, pa sve do administracije, uvek u vidu pune i modularne usluge, gde svaki pojedinac i svaki član osoblja može pronaći najbolje rešenje prilagođeno potrebama korisnika.