Naši proizvodi i usluge za industriju

Naši proizvodi i usluge za industriju

Proizvodi i usluge kompanije SOL namenjeni su zadovoljenju potreba industrijskih korisnika. Tečni i kompresovani gasovi, ali takođe i tehnološke usluge i prateći pribor kao i najbolja oprema za bezbednu upotrebu gasova.


Gasovi

90 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji gasova u cilju stvaranja lakše i bezbednije radne sredine za naše korisnike. Gas iz vazduha, naslage ili sinteza: bez obzira na izvor, kompanija SOL može ponuditi gasove veoma visokog kvaliteta, u konstatnim i pouzdanim količinama, garantujući kontrolu nečistoća sve do reda „milijarditih delića“ (parts per billion - ppb).

Osnovni gasovi
Ostali gasovi

Smeše gasova

Prednosti svih karakteristika koje svaki od pojedinačnih gasova može da ponudi se kombinuju kako bi se dobio posvećeni proizvod visokih performansi. Ovo je filozofija koja stoji iza istraživačkih i razvojnih aktivnosti koje kompanija SOL posvećuje pripremi svojih smeša gasova, generisanjem smeša koje su u skladu sa redom čistoće do ppb (milijarditog dela). Kompanija SOL uvek posvećuje pažnju potrebama svojih korisnika, neprekidno obavljajući testiranja na terenu kako bi ponudila širok opseg smeša gasova za sve potrebe i primene.


Rashladni gasovi i prirodni rashladni fluidi

Kompanija SOL je za svoje korisnike izabrala široku paletu prirodnih i HFC rashladnih gasova, uključujući najšire korišćene i konsolidovane proizvode na tržištu paralelno sa najnovijim rezultatima istraživanja, koji su u stanju da zadovolje najnovije i najstrožije zakonske propise (EU F-regulativa o gasovima). Kompanija SOL takođe pruža podršku svojim korisnicima u rekonverziji postojećeg postrojenja, svesna visokih performansi koje današnje tržište zahteva uz poštovanje životne sredine i najnovijih propisa.


Metode isporuke

Isporuka najčistijeg gasa ili izbalansiranih smeša nije dovoljna da zadovolji maksimalne nivoe kvaliteta usluge. U sektoru tehničkih gasova, od suštinskog je značaja isporučiti gas na pravi način, u roku i u pravim količinama, svakom korisniku, a kompanija SOL nudi najširi izbor mogućnosti kako bi pomogla korisnicima u njihovim aktivnostima. Kompanija SOL nudi široku paletu proizvoda za skladištenje i transport, od pokretnih kontejnera pod pritiskom preko kriogenih rezervoara do cevovoda ili terenske sistemske opreme, od regulacionih uređaja do aktivnih i pasivnih sigurnosnih sistema.


Uređaji

Kompanija SOL nudi široku paletu tehnološki naprednih i inovativnih proizvoda za sve primene dostupne na tržištu. Kombinacija gas-oprema-postrojenje omogućava nam da zadovoljimo najrazličitije potrebe na tržištu, nudeći posebno skrojena rešenja za svakog korisnika.


Prateće usluge

Dodatna vrednost snabdevača se takođe meri i kvalitetom usluga koje može ponuditi uz isporuku. Kompanija SOL je ovaj aspekt učinila svojom jako stranom, i može pomoći svojim korisnicima da se izbore sa svim izazovima na tržištu. Tehnički i tehnološki saveti, kursevi obuke, usluge praćenja proizvoda i kontejnera, daljinska kontrola stanja zaliha i paket ukupnog upravljanja gasovima, koji upravlja svim aspektima isporuke.


SOL za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas