SOL za zdravstvenu zaštitu

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

SOL servisi su prvi od svih ličnih servisa

Tim kvalifikovanih i motivisanih lica za osmišljavanje svakodnevnih usluga koje zadovoljavaju potrebe zdravstvenih ustanova. U svim sektorima, bez izuzetka.

Usluge upravljanja

Usluge upravljanja

Svaka usluga je projektovana tako da zadovolji specifične korisničke zahteve, uz razgovor i uključivanje svih zainteresovanih strana tako da se čak i neizraženi ili skriveni zahtevi mogu zadovoljiti kako bi se unapredio kvalitet rada i pružila maksimalna bezbednost za operatore i pacijente.

Farmaceutski sistem

Farmaceutski sistem

Usluge usmerene na medicinske gasove, razvijene za njihovu proizvodnju na licu mesta i kontrolu kvaliteta, pa sve do administracije, uvek u vidu pune i modularne usluge, gde svaki pojedinac i svaki član osoblja može pronaći najbolje rešenje prilagođeno potrebama korisnika.

Tehničke usluge

Tehničke usluge

Zahvaljujući dugogodišnjem prisustvu u sektoru bolničkih postrojenja, kompanija SOL je prva kompanija u Italiji koja je 1998. godine, dobila sertifikat koji je danas ekvivalentan UNI ISO EN 13485:2004, za projektovanje, izgradnju i tehničko upravljanje postrojenjem za centralizovanu distribuciju medicinskih gasova i medicinskih uređaja.

Biomedicinske usluge

Biomedicinske usluge

Kompletan paket predloga, posebno razvijenih za date zahteve, kojim se garantuje kontrola i higijena mašina za klimatizaciju – ventilacioni vodovi – lokalnih uređaja za klimatizaciju (ventilatori, split sistemi) – ulazne i ekstrakcione rešetke.

Medicinski uređaji

Medicinski uređaji

Kompanija SOL je bila prva kompanija koja je, 1998. godine, dobila sertifikat za svoj sistem Upravljanja kvalitetom, bezbednošću i zaštitom životne sredine, koji danas odgovara UNI ISO EN 13485:2004, za projektovanje, izgradnju i tehničko upravljanje postrojenjima za centralizovanu distribuciju medicinskih gasova i medicinskih uređaja.

SOL za zdravstvenu zaštitu
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas