SOL za zdravstvenu zaštitu

Medicinski gasovi koji su predmet AIC (dozvole za prodaju)

 • Donopa (smeša sa 50% kiseonika - 50% oksida azota)
 • Neophyr (smeša azot-monoksida i azota)
 • SOL kiseonik
 • SOL oksidi azota
 • SOL vazduh

Listovi sa bezbednosnim podacima


Medicinski gasovi koji nisu predmet AIC (dozvole za prodaju)

 • FU azot
 • FU helijum
 • FU ugljen dioksid
 • Medicinske smeše azota – kiseonika – helijuma
 • Medicinske smeše azota – kiseonika – ugljen dioksida
 • Medicinske smeše kiseonika - ugljen dioksida
 • Medicinske smeše kiseonika – helijuma

Listovi sa bezbednosnim podacima


Gasovi za medicinske uređaje (MD)

 • MD argon za koagulaciju plazme primenom argona (APC)
 • MD azot za krio-konzervaciju
 • MD azot za krio-terapiju
 • MD azotni oksid za krioterapiju
 • MD smeše za spirometriju
 • MD ugljen dioksid za in vitro kulture
 • MD ugljen dioksid za krioterapiju u gasnoj fazi
 • MD ugljen dioksid za krioterapiju u tečnoj fazi
 • MD ugljen dioksid za laparoskopiju

Listovi sa bezbednosnim podacima


SOL za zdravstvenu zaštitu
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas