Zaštita privatnosti

Korisnici nisu u obavezi da ostavljaju lične podatke da bi pristupili stranici. Međutim, SOL Grupa će imati mogućnost da automatski prikuplja određene informacije (tip internet pretraživača, OS, domen sa kog se pristupa stranici ili IP računara koji pristupa stranici).

Slanje informacije preko stranice od strane korisnika podrazumeva obradu informacija koje se šalju. Ova obrada će se vršiti u skladu sa postojećim zakonskim regulativama o privatnosti, posebno sa direktivama 95/46/EC i 2002/58/EC i njihovim izmenama i dopunama. Spisak mehanizama obrade ličnih podataka može se pogledati slanjem zahteva na info@sol.it.

U slučaju da se ovi Uslovi prekrše na bilo koji način, pravo na korišćenje materijala sa ovog sajta se automatski uskraćuje i korisnik je dužan da odmah poništi sve kopije materijala preuzetog sa ove stranice.